SOSU SILKEBORG

Sundheds- og Omsorgsafdelingen i kommunen med mere end 600 ansatte.

Opgaven:
Analyse af den eksisterende kommunikationsindsats og anbefalinger til områder, hvor der kan sættes ind for at forenkle de administrative opgaver, som SOSU assistenterne skal udføre i forbindelse med deres arbejde. Gennemført via kvalitative interviews med ledelsen og assistenter og medhjælpere.