Kriminalforsorgen

Opgaven: Indsamling af fortællinger med flygtningebaggrund. Indsamling og kvalitativ analyse af erfaringer med udsatte indsatte. Udarbejdelse af anbefalinger for iværksættelse af særlige tiltag for unge indsatte. Undervisning af indsatte i almene grundfag. Undervisning på grunduddannelsen for fængselsbetjente i pædagogik og læring.
Supervision af faggrupper med særlige praksisudfordringer.