DanJord

Anlægsentreprenør i bred forstand.

Opgaven:
Analyse af medarbejdernes oplevelse af den interne kommunikation i forbindelse med udvikling af virksomhedens CSR-strategi, som er helt central i forbindelse med deltagelse i offentligt udbud.