Copenhagen Skills

Region Hovedstaden har sammen med erhvervsskolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning i hovedstadsregionen igangsat indsatsen Copenhagen Skills for at styrke det koordinerede samarbejde mellem folkeskolerne, UU-vejledningen og erhvervsuddannelserne, med det formål at inspirere flere unge i hovedstadsregionen til at søge om optagelse på en erhvervsskole direkte efter 9. og 10. klasse, så der nu - og i fremtiden - sikres mere kvalificeret faglært arbejdskraft.

Faciliteringsopgaven gælder hjælp til erhversuddannelsernes forberedelse og udførelse af gode introdage, herunder lette adgangen til det centralt udarbejdede materiale bestående af film, skabeloner til tekstudsendelser, apps, powerpoints o.m.a.

Evalueringen gælder hele arbejdet og følger derfor processen fra start på de indledende møder, over den mange introdage og slutter ved den store samlende event i Bellacenteret. Intentionen er at rette så meget så muligt undervejs i sæson 2016 samt i fællesskab at ende ud med masser af gode anbefalinger og idéer til den kommende sæson 2017.