AOF Danmark

Landsforbund for Danmarks AOF-centre, AOF aftenskoler. AOF daghøjskoler og AOF sprogcentre.

Opgaven:
Oplæg til og facilitering af workshop, der skal skabe grundlag for forbundets identitet og berettigelse i en nutidig kontekst.

Foredrag om folkeoplysning, uddannelsessektoren i dk, 100% inklusion af en ungdomsårgang.