Aarhus Vand

Forsyningsvirksomhed med mere end 200 medarbejdere.

Opgaven:
Anbefalinger til en motiverende og inkluderende kommunikationsstrategi, der skaber ejerskab og involvering i virksomhedens 2020-strategi på tværs af funktioner og ansvarsområder.