Culture of purpose Building business confidence; driving growth

Deloittes undersøgelse om, hvorfor virksomheder med en stærk formålsdrevet intern kultur kommer bedre igennem økonomiske kriser end andre.