MEIE KOHTA

Suhtlemine ja dialoog on olulised faktorid tööandja ja töötaja „ühisel teel“. See on meie veendumus ja kogemus.

Klientidega, kes on meid valinud, me jagame oma teadmisi suhtluskultuuri alal, mõeldes selle all, et tööandjad ja töötajad jagavad sarnaseid eesmärke ja võimalusi, mõeldes koos, kuidas nendeni jõuda.

Meie alguspunkt on see, et pole paremat juhti, kui see, kes teab ja mõistab. Pärast tutvumist ettevõte juhtimisstrateegiate kohta, mõistame, kuidas saame aidata.

See mõistmine määrab meie töö suhtlemiskeele, struktuuri ja sisu.

Me anname nõu, mis põhineb meie teadmistel ja kogemustel, mõistliku ajaga ja mõistliku hinna eest.
Me viime läbi intervjuud juhtkonna ja töötajate esindajatega.

Saame teie ettevõttele kasulikud olla, kui olete huvitatud järgmistest asjadest :

• Heidame pilgu peale, mis on töötajate ootused juhtkonnale.
• Tugev „meie“-kultuur väljaspool töökohustusi.
• Ühine kaasahaaramine ettevõte strateegiate ja eesmärkide saavutamises.
• Teadmine, mil moel juhtkonna positiivne suhtumine aitab töötajaid kaasa.
• Luua ja ellu viia ettevõte ajalugu ja selle väärtused.
• Ettevõte ootused turult ja kujundi ( imago) parandamine.
• Asjakohane ja reaalselt töötav suhtluspraktika.
• Edasine juhtkonna suhtlemisoskuse parandamine/ parendamine.

Lühidalt meie ajalugu tööturul on koostöö ettevõtetega, kellel aitame saavutada oma eesmärke ja inimestel olla edukad. See on meie ambitsioon ja missioon, mida viime töötubade, loengute ja seminaride käigul.

Meie praegune portfoolio koosneb tootmis-, teenindus-, jaekaubanduse- ja teadusettevõtetest, kus on olnud kuni 1000 töötajat.

Mõnikord me töötame ainult ettevõtte sees ja mõnikord (mis on täiesti loomulik) tegeleme välise kommunikatsiooniga. Sageli seda, mis on öeldud töökollektiivi sees, on mõistlik korrata ka väljaspool.