TÖÖTAJATE KOMMUNIKATSIOON


Alguspunktiks on väärtused, mis on töötajate poolt välja töötatud, kui nemad jagavad oma teadmisi ja kogemusi töökohustuste ja vastutuste valdkonnas. Kui me mõistame, mis on meie osa ja vastutus ettevõtte strateegiates, me loome suhtlemisfoorumi, kus töötajad jagavad oma mõtteid, toetades sellisel moel oma osakonna või filiaali eesmärke.

Tegevusprotsess:

• Pilguheitmine äristrateegiale
• Töötaja arusaamise (mis on tema roll) kindlaks tegemine
• Soovitused suhtlemisfoorumi loomiseks
• Realiseerimine ehk ellu viimine
• Töö jätkamine kuni tulemusteni

• Kogu protsessi viiakse läbi kvalitatiivse intervjuu vormis juhtkonna ja töötajate esindajatega.

 
{module_contentholder name="2016 - Quotes"}