JUHTKONNA KOMMUNIKATSIOON

Pole paremat juhti, kui see, kes avardab oma teadmisi ja arusaamisi.

Kui kuulame töötajate arvamusi enda töökoha ja juhtkonna suhtlemisviisi kohta, saame teada palju huvitavat. See teadmine on - milline saab olema töötajate omavaheline suhtlemiskeel, vorm ja sisu tulevikus

Tegevusprotsess:

• Pilguheitmine olemasolevale juhtkonna kommunikatsioonile
• Juhtkonna tulevikusihtide ja soovide kindlaksmääramine
• Töötajate arusaamde ja suhtlemissoovide kindlaksmääramine
• Praktilised soovitused tulevikutöö kohta
• Realiseerimine ehk ellu viimine
• Töö jätkamine kuni tulemuste saavutamiseni

Kogu protsess toimub kvalitatiivse intervjuu vormis juhtkonna ja töötajate esindajatega .

 
{module_contentholder name="2016 - Quotes"}