“APV'en er en svær ting, når vi kun er syv og kender hinanden alt for godt”

"Den største udfordring er sammenhængskraften, når vi vokser så hurtigt"

“Der er dem derinde, og så er der os herude”

“Det virker som kommunikation for kommunikationens skyld”

"Forskellige fagligheder kan tilsammen finde de gode løsninger"

“Ingen betonmure, men gardiner, hvor vi kan komme ind, besøge hinanden, inspirere og give gode råd.”

“Jeg blev supervisérbar og fik fodfæste”

“Jeg ved ikke, hvor vi skal hen, og hvad der forventes af mig”

"Måske kan vi ikke ændre ordene, men vi skal vide, hvad hinanden taler om"